Bronsugnen 12 Detaljplaneändring

Bronsugnen12

Planområdet ligger på Bronsgjutarvägen 55 i ett kedjehusområde i norra
Hallunda – Norsborg. Planförslaget innebär att en lucktomt bebyggs med ett
bostadshus. Huset ska ha samma storlek och höjd som befintliga hus i området.

Tomten såldes i april 2018.