Styrelsen/Kontakt

Vid senaste årsstämman valdes nedanstående ledamöter. Klicka på respektive bild om du vill skicka epost.

Ordförande

Pedro Belmonte

Kassör

Emil Fomin

Tel:070-108 88 89

Sekreterare

Jan-Erik Berglund

Suppleant

Anita Ahnström

Suppleant

Suham Hirmiz