Ekonomi

Kostnaderna för medlemmarna fastställs på årsstämman. Inbetalningarna fördelas på fyra tillfällen under året och utgörs i huvudsak av:
• Vattenavgift enligt individuell förbrukning. Avläses
  och justeras i avgiften för januari och juli.
• Snöröjning och sandning av säckgator
• Underhåll av gemensamma ytor, lekplatser, gräsklippning mm
• Slamsugning av dagvattenbrunnar på säckgatorna
• Försäkringar rörande samfällighetens egendom
• Reparationsfond för framtida underhållsbehov
• Elkostnader för gatubelysning
• Diverse övriga kostnader