Ekonomi

Kostnaderna för medlemmarna fastställs på årsstämman. Inbetalningarna fördelas på sex tillfällen under året och utgörs i huvudsak av:

• vattenavgift enligt individuell förbrukning
• snöröjning och sandning av säckgator
• underhåll av gemensamma ytor, lekplatser, gräsklippning mm
• slamsugning av dagvattenbrunnar på säckgatorna
• försäkringar rörande samfällighetens egendom
• reparationsfond för framtida underhållsbehov
• elkostnader för gatubelysning
• diverse övriga kostnader