Bronsugnen

Bronsgjutarvägen har 84 fastigheter, som är indelade i två samfällighetsföreningar. Inom Bronsugnens Samfällighetsförening sorterar 38 fastigheter med ojämna husnummer och de med jämna ingår i Bronsgjutarens Samfällighetsförening. Gemensamt är vi medlemmar i elsamfälligheten Bronslyktan, som förvaltar belysningen på säckgatorna. Som styrelse fungerar respektive samfällighetsförening i tvåårsintervaller. Föreningarna bildades år 1971.

Samfällighetsföreningarnas uppgift är att förvalta gemensamt ägda anläggningar, såsom vatten-, avlopps- och dagvattenledningar, säckgator, gräsytor och lekplatser. Detta innebär även att vi kallar till sammankomst på våren alternativt hösten för att gemensamt kunna hjälpa till med krattning och uppfräschning av vårt område.