Av årsstämman antagna ordningsregler. Parkering av fordon. Parkering på våra säckgator och vändplaner är inte tillåtet. Parkering skall ske på den egna garageuppfarten/tomtmarken. Kortvariga undantag från regeln vid större besök får endast ske i samförstånd med berörda grannar. Hastighet av …

Ordningsregler Read more »